Årsberättelse för Kammarkörföreningen Bel Canto Jakobstad rf.
Verksamhetsperioden 2013

Kammarkörföreningen Bel Canto Jakobstad rf. har under den gångna verksamhetsperioden bestått av 31 medlemmar (8 sopraner, 9 altar, 5 tenorer, 9 basar). Kören har övat 15 gånger under vårterminen och 16 gånger under höstterminen. Dessutom har en kördag hållits 15.9. Övningarna har för det mesta hållits måndagar kl. 18.30-21.00 vid Jakobstads gymnasium. Dan Lönnqvist har varit körens dirigent under det gångna året och Marguerithe Sandstedt-Granvik har ansvarat för körens uppsjungning.

Under vårterminen 2013 bjöd kören in körsångare för att tillsammans med Bel Canto framföra passionsmusik Långfredagen den 29.3.2013 i Pedersöre kyrka kl 19.00. Projektkören framförde Stabat Mater av Josef Rheinberger, Crucifixus av Antonio Lotti och Requiem av Gabriel Fauré. Som solister fungerade Marguerithe Sandstedt-Granvik, sopran och Sören Lillkung, baryton. Christian Ahlskog var organist och dessutom medverkade en stråkkvintett.

Söndagen den 21.4  kl 10.00 medverkade Bel Canto med några sånger i gudstjänsten i Pedersöre kyrka.

3-5.5 åkte Bel Canto på konsertresa till södra Finland. Lördagen den 4.5 kl 18.00 hölls en konsert i Borgå domkyrka. Se bilaga 1 för konsertprogram. Söndagen den 5.5 kl 10.00 medverkade kören i gudstjänsten i Åggelby gamla kyrka i Helsingfors.

Jakobstad Music & Arts ordnades första gången 2-6.10.2013. Under festivalen arrangerade  Bel Canto Körmaraton i Schaumansalen lördagen den 5.10 kl 15.00-19.30. Följande körer inbjöds och deltog: Sånggruppen Tonfallet, Damkören Madrigalen, Mieskuoro Laulu-Jaakot, Kammarkören Psallite, Kammarkören Bel Canto, Sångföreningen Cajorna, Jakobstads sångarbröder och Kyrkslätts manskör. Varje kör uppträdde under 20 minuter. Körmaraton var en lyckad tillställning som uppskattades av både publik och deltagande körer.

Årets utlandsresa gick till Italien 11-16.10.2013. Under resan gav Bel Canto 4 konserter. Lördagen den 12.10 kl 21.00 hölls den första konserten i kyrkan Sant´Agostino i Reggio Emilia. Följande dag, söndagen den 13.10 kl 17.00 gav kören konsert i Alvar Aaltokyrkan i Riola. Den tredje konserten hölls i kyrkan Santa Caterina da Siena i Trieste måndagen den 14.10 kl 19.00 och den sista konserten hölls tisdagen den 15.10 kl 21.00 i Santuario di Montevecchia. Under konserterna sjöng kören sånger på svenska, finska, engelska, ryska, tyska och latin. Konsertprogram och reseberättelse bifogas till årsberättelsen, se bilaga 2.

Söndagen den 10.11 kl 19.00 bjöd Bel Canto in till Farsdagskonsert i Schaumansalen. Konsertprogrammet bestod av samma repertoar som framfördes under Italienresan. Se
bilaga 3.

Söndagen den 22.12.2013 kl 19.00 höll kören sin traditionella julkonsert i Pedersöre kyrka. Kören framförde bl. a. The peace of God, Angels’ Carol och The Lord bless you and keep you av John Rutter.  Vidare sjöng kören Wachet auf, ruft uns die Stimme av J.S.Bach och delar ur Händels Messias dvs For unto us a child is born samt Halleluja. Se bilaga 4. Skådespelare Johan Fagerudd medverkade som recitatör. Han läste bibeltexter och dikter av Lars Huldén som anknöt till julens budskap. Christian Ahlskog fungerade som organist. Nytt för i år var ljuseffekter i kyrkan under konserten. Ljuset sköttes av Stage Light/Tobias Lönnqvist.
Publiken uppgick till ca 400 personer.

Kören har inför konsertresorna aktivt marknadsfört sina konserter via annonser och notiser i respektive områdens lokaltidningar, sänt ut information till körer och varit synliga på Facebook.

Under det gångna verksamhetsåret har kören erhållit ekonomiskt understöd från Svenska kulturfonden 3000 €. För julkonserten 2013 har kören fått stipendier  från Harry Schaumans Stiftelse 1000 €, Staden Jakobstad 1000 € och från Strengbergs stiftelse 1500€.

Föreningens årsmöte hölls den 4.3.2013 kl. 20.15 i biblioteket vid Jakobstads gymnasium. Kammarkörföreningen Bel Canto Jakobstad rf. styrelsen valdes för verksamhetsperioden 2013. Styrelsens sammansättning har under den gångna verksamhetsperioden varit: Ordförande Mats Löf, ersättare Christer Tonberg, viceordförande Tom Eklund, ersättare Ann-Christin Storrank, kassör Lisbeth Vikström, ersättare Mattias Gripenberg, sekreterare Johanna Eklund, ersättare Benita Finne, ledamot och dirigent Dan Lönnqvist, ersättare vicedir. Marguerithe Sandstedt-Granvik. Styrelsen har hållit 9 styrelsemöten. Verksamhetsgranskare för kören har varit Benita Nyström med Yvonne Haldin-Rikberg som ersättare. Tom Eklund har fungerat som notfiskal under höstterminen.

Pedersöre den 14 februari 2014

Johanna Eklund
Sekreterare