Dan Lönnqvist

Foto: Linda Tallroth-Paananen, Memento Fotografering.

.

Dan Lönnqvist avlade musikmagistersexamen och A-examen i orgelspelning vid Sibelius-Akademins kyrkomusikavdelning under ledning av Folke Forsman. Han gav sin debutkonsert i Helsingfors domkyrka.

Lönnqvist har kompletterat sin solistiska utbildning utomlands under ledning av professorerna Hans Fagius (Stockholm), Jon Laukvik (Stuttgart) och Jacques van Oortmerssen (Amsterdam). Förutom i de nordiska länderna har Dan Lönnqvist även konserterat i Tyskland, Luxemburg, Schweiz, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien samt USA (Washington National Cathedral).

Lönnqvist fungerar som lärare vid Yrkeshögskolan Novias musikutbildning i Jakobstad. Han har fungerat som Bel Cantos dirigent sedan starten 1989. Som mångårig ordförande för föreningen Calcanten har Lönnqvist arrangerat musikserien Musik i Sommarkvällen och Jakobs Orgeldagar i Jakobstad. Han har också fungerat som lärare vid mästarkurser i Finland och utomlands, bl.a. vid den Internationella Orgelakademin i Lövstabruk i Sverige. Lönnqvist tilldelades år 2014 Österbottens Svenska kulturfonds pris för berikande av kulturlivet i Österbotten samt Staden Jakobstads kulturpris 2018.