(än så länge blandat och rätt så glest – jag hoppas kunna komplettera i något sammanhang. Men det tar sån tid)