Kammarkören Bel Canto

Kammarkören Bel Canto grundades av Dan Lönnqvist år 1989. Kören har framträtt vid nästan 180 konserter med en omfattande repertoar. Som projektbetonade produktioner kan nämnas bl.a. Franz Schuberts Mässa G-dur, Gioacchini Rossinis Messe Solennelle, Anton Dvoraks Mässa i D-dur, Felix Mendelssohns Lobgesangsymfoni, Johann Sebastian Bachs Motetter, Matteuspassionen och Juloratoriet, Carl Orffs Carmina Burana, Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem, samt Johannes Brahms Ein deutsches Requiem.

Kammarkören Bel Canto, med drygt 30 sångare, verkar inom Jakobstads svenska arbetarinstitut. Kören har uppträtt främst i Jakobstad med omnejd, men har också genomfört konsertresor runtom i Norden, Baltikum och andra delar av Europa (bl.a. Ukraina, Luxemburg, Schweiz och Italien). Bel Canto har samarbetat bl.a. med Jakobstads Sinfonietta, Mellersta Österbottens Kammarorkester och Cracow Percussion Group, samt på projektbasis med andra körer i Jakobstadsnejden.

Bel Canto arbetar huvudsakligen med a cappella-sång. Många namnkunniga solister har varit körens gäster, speciellt vid de traditionella julkonserterna i Pedersöre kyrka i Jakobstad. Senast gav kören en konsert i Kronoby kyrka den 20.4.2024. I juni samma år kommer Bel Canto att åka på konsertresa till Schweiz för att träffa kammarkören Chorus Nota Bene. Körerna kommer att ha gemensamma konserter i Hinwil och Zürich.

I juli 2005 hemförde kören tredje platsen i den internationella körtävlingen Llangollen International Musical Eisteddfod i Wales. Bel Cantos tonbildare är Marguerithe Sandstedt-Granvik och som dirigent fungerar Dan Lönnqvist.

 

 

Foto: Linda Tallroth-Paananen, Memento Fotografering.