Konsert 17.2.2019

Hösten 2017 utlyste Kammarkören Bel Canto, bland finländska tonsättare eller i Finland stadigvarande bosatta tonsättare, en kompositionstävling med avsikt att stimulera och entusiasmera skapandet av ny högklassig körmusik och därmed berika repertoaren. Varje deltagare skulle inlämna två kompositioner – en med en andlig svenskspråkig text och en med en profan svenskspråkig text – om 3-5 minuter vardera. Bel…

Read more