Årsberättelse för Kammarkörföreningen Bel Canto Jakobstad rf.
Verksamhetsperioden 2016

Kammarkörföreningen Bel Canto Jakobstad rf. har under den gångna verksamhetsperioden bestått av 33 medlemmar (9 sopraner, 9 altar, 7 tenorer, 8 basar). Kören har övat 16 gånger under vårterminen och 19 gånger under höstterminen. Dessutom har körläger hållits 17-18.9 på Villa Elba i Karleby. Övningarna har hållits måndagar kl. 18.30-21.00 vid Jakobstads gymnasium. Dan Lönnqvist har varit körens dirigent under det gångna året och Marguerithe Sandstedt-Granvik har ansvarat för körens uppsjungning.

Söndagen den 13.3.2016 kl. 19.00 hölls en Sång- och musikkväll i Pedersöre kyrka med anledning av Marie bebådelsedag. Bel Canto medverkade tillsammans med St Olofskören och Pedersöre församlings kyrkokör. Kören framförde sånger med Maria-temat. Se bilaga 1.

Kören reste till Torun i Polen på konsertresa 4-8.5.2016. Den första konserten i Torun var en kyrkokonsert och den hölls torsdagen den 5.5 kl. 19.00 i katedralen Katedra ss Janow. Första delen av programmet sjöngs a capella. Tillsammans med Multicamerata framfördes Stabat Mater av Rheinberger. Se programblad för övrigt program, bilaga 2. Publiken, som uppgick till ca. 200 personer, levde med i musiken. Mozarts Ave Verum Corpus framfördes som extranummer tillsammans med orkestern. Körens andra konsert hölls lördagen den 7.5 kl. 18.00 i Rådhuset i Torun. Dan presenterade programmet eftersom det inte fanns programblad. Kören framförde bl.a. körsånger från Norden. Marguerithe Sandstedt-Granvik och Bill Ravall sjöng duett i ett par sånger. Konserten besöktes av ca 240 personer. Program bilaga 3.

Lördagen den 29.10 bandade Bel Canto in tre psalmer som ingår i det nya psalmbokstillägget. Psalmer som sjöngs var nr 855 Vinden känner inga gränser, nr 867 Vi tror på Gud som skapar världen och nr 922 Nu lyser tusen glädjebloss. Yle bandade in psalmerna i Pedersöre kyrka.

Söndagen den 6.11 kl. 19.00 gav kören konserten Musik i allhelgonatid i Pedersöre kyrka. Kören framförde musik av Josef Gabriel Rheinberger. Kören framförde bl.a Missa brevis och Stabat Mater. Karolin Wargh fungerade som organist. En stråkkvintett bestående av Jonna Marjamäki, Ida Forsman, Folke Nylund, Daniel Nylund och Timo Miettinen medverkade. Publiken bestod av 100 personer. Se program bilaga 4.

Söndagen den 18.12.2016 kl. 19.00 höll kören sin traditionella julkonsert i Pedersöre kyrka. Från altaret sjöng kören Det är en ros utsprungen, Jag står inför din krubba och Stilla natt. Kören framförde bl.a. Beati quorum via av Stanford och I will praise the Lord av Miskinis. Tenoren Aki Alamikkotervo medverkade med tre sånger. Dessutom sjöng kör och solist tillsammans Adams Oi Jouluyö och Griegs I himmelen, i himmelen. Karolin Wargh var organist under konserten. Publiken uppgick till 250 personer. Se program, bilaga 5.

Kören har inför konsertresorna aktivt marknadsfört sina konserter via annonser och notiser i respektive områdens lokaltidningar, sänt ut information till körer och varit synliga på Facebook.

Under det gångna verksamhetsåret har kören fått följande understöd: 500 € för Polenresan från MES, 1000 € i projektbidrag från Staden Jakobstad, 2000 € i verksamhetsbidrag från Kulturfonden. Dessutom har kören fått 1500 € från Konstsamfundet. Pengarna skall användas till projektet nyskriven musik a capella.

Föreningens årsmöte hölls den 7.3.2016 kl. 20.00 i Kyrkostrands församlingshem. Styrelsen för Kammarkörföreningen Bel Canto Jakobstad rf. valdes för verksamhetsperioden 2016. Styrelsens sammansättning har under den gångna verksamhetsperioden varit: Ordförande Mats Löf, ersättare Folke West, kassör Tom Eklund, ersättare Ann-Christin Storrank, Mattias Gripenberg, ersättare Gerd Isaksson och sekreterare Johanna Eklund, ersättare Benita Finne, ledamot och dirigent Dan Lönnqvist, ersättare vicedir. Marguerithe Sandstedt-Granvik. Styrelsen har hållit 6 styrelsemöten. Verksamhetsgranskare för kören har varit Benita Nyström med Yvonne Haldin-Rikberg som ersättare. Mattias Gripenberg har fungerat som notfiskal under verksamhetsåret.

Pedersöre den 21.1.2017

Johanna Eklund
Sekreterare