Årsberättelse för Kammarkörföreningen Bel Canto Jakobstad rf.
Verksamhetsperioden 2015

Kammarkörföreningen Bel Canto Jakobstad rf. har under den gångna verksamhetsperioden bestått av 35 medlemmar (9 sopraner, 10 altar, 7 tenorer, 9 basar). Kören har övat 14 gånger under vårterminen och 19 gånger under höstterminen. Dessutom har körläger hållits 11-13.9 vid Valamo kloster. Övningarna har hållits måndagar kl. 18.30-21.00 vid Jakobstads gymnasium. Dan Lönnqvist har varit körens dirigent under det gångna året och Marguerithe Sandstedt-Granvik har ansvarat för körens uppsjungning.

30.4-3.5.2015 åkte Bel Canto till Tallin på körresa. Kören gav en konsert i Gustav Adolfi Gumnaasium lördagen den 2.5 kl. 18.00. Söndagen den 3.5 kl. 10.00 medverkade kören i den finska högmässan i Pyhän Mikaelin kirkko. Konsertprogram och reseberättelse bifogas till årsberättelsen, se bilaga 1.

Söndagen den 10.5  kl 10.00 medverkade Bel Canto med några sånger i högmässan i Pedersöre kyrka.

Söndagen den 14.6 kl. 20.00 gav kören en konsert i Munsala kyrka. Konserten ingick i konsertserien Musik i sommarkvällen – Jakobs Orgeldagar XIV. Konserten besöktes av 60 personer. Se program, bilaga 2.

Körens övningsweekend hölls 11-13.9 vid Valamo kloster. Körweekenden var uppskattad. Lördagen den 12.9 kl. 21.00 hade vi förmånen att få sjunga i Valamo klosterkyrka. Kyrkan var fullsatt under konserten, ca 80 personer. Klangen och känslan i klosterkyrkan var fantastisk. Vi minns konserten med glädje. Se program, bilaga 3. Det praktiska fungerade mycket bra vid Valamo kloster och vi återkommer gärna en annan gång.

Lördagen den 7.11 kl. 19.00 firade kören sitt 25-års jubileum genom att ställa till med konsert i Jugendsalen. Marguerithe Sandstedt-Granvik och Bill Ravall medverkade som solister. En stråkkvartett bestående av Jonna Marjamäki, Ida Forsman, Folke Nylund och Daniel Nylund medverkade tillsammans med kören i några sånger. Som konferencierer fungerade Benita Finne och Andreas Björk. Kören sjöng sånger från sin tidigare repertoar men även ny repertoar framfördes. Publiken uppgick till 150 personer. Se program, bilaga 4.

Efter konserten firade kören med middag på Gourmet Garage. Vi fick njuta av kocken Lasse Forsmans goda mat.

Söndagen den 20.12.2015 kl. 15.00 höll kören sin traditionella julkonsert i Pedersöre kyrka. Från altaret sjöng kören Det är en ros utsprungen, Puer natus in Betlehem och Stilla natt. Vidare framfördes Ubi Caritas III och Lux Aurumque. Barock Ostrobothnia under ledning av Kreeta-Maria Kentala var körens gäster. Tillsammans med orkestern framförde kören Durantes Magnificat in B. Solister i verket var Marguerithe Sandstedt-Granvik, Bill Ravall och Johannes Ahlvik. Durantes Magnificat var en trevlig bekantskap och det var fint att få uppföra det tillsammans med Barock Ostrobothnia, som inspirerade kören till att göra sitt bästa. Karolin Wargh fungerade som organist under konserten. Publiken uppgick till 375 personer. Se program, bilaga 4.

Kören har inför konsertresorna aktivt marknadsfört sina konserter via annonser och notiser i respektive områdens lokaltidningar, sänt ut information till körer och varit synliga på Facebook.

Föreningens årsmöte hölls den 16.2.2015 kl. 20.00 vid Jakobstads gymnasium. Styrelsen för Kammarkörföreningen Bel Canto Jakobstad rf. valdes för verksamhetsperioden 2015. Styrelsens sammansättning har under den gångna verksamhetsperioden varit: Ordförande Mats Löf, ersättare Folke West, kassör Tom Eklund, ersättare Ann-Christin Storrank, Mattias Gripenberg, ersättare Gerd Isaksson och sekreterare Johanna Eklund, ersättare Benita Finne, ledamot och dirigent Dan Lönnqvist, ersättare vicedir. Marguerithe Sandstedt-Granvik. Styrelsen har hållit 9 styrelsemöten. Verksamhetsgranskare för kören har varit Benita Nyström med Yvonne Haldin-Rikberg som ersättare. Mattias Gripenberg har fungerat som notfiskal under verksamhetsåret.

Pedersöre den 10.2.2016
Johanna Eklund, sekr.