Konsert 17.2.2019

Konsert

Hösten 2017 utlyste Kammarkören Bel Canto, bland finländska tonsättare eller i Finland stadigvarande bosatta tonsättare, en kompositionstävling med avsikt att stimulera och entusiasmera skapandet av ny högklassig körmusik och därmed berika repertoaren.

Varje deltagare skulle inlämna två kompositioner – en med en andlig svenskspråkig text och en med en profan svenskspråkig text – om 3-5 minuter vardera.

Bel Canto mottog 22 tävlingsbidrag dvs 44 kompositioner. Tävlingen genomfördes under pseudonym, dvs anonymt.

Som ordförande för tävlingsjuryn fungerade Kammarkören Bel Cantos konstnärliga ledare Dan Lönnqvist. Medlemmar i juryn var kördirigenten och pedagogen Malin Storbjörk och medlemmen av föreningen Finlands Tonsättare rf. (Suomen Säveltäjät ry.), freelancetonsättaren Jyrki Linjama.

Första pris tillföll Mikko Sidoroff med kompositionerna

 • Nu firar himmelens makter (text ur ortodoxa liturgin under den Stora Fastan)
 • Nordisk vår (text Edith Södergran)

Andra pris tillföll André Aho med kompositionerna

 • Kom till mitt arma hjärta (text J.L Runeberg)
 • Norden (text J.L Runeberg)

Tredje pris tillföll Christoffer Pörn med kompositionerna

 • Herre, förbarma dig
 • Stjärnenatten (text Edith Södergran)

Vid konserten framförs även musik av

 • Ralph Manuel
 • Piret Rips-Laul
 • Robert Pearsall
 • Nikolaj Kedrov
 • Ēriks Ešenvalds
 • Eric Whitacre

Syksyllä 2017 Kamarikuoro Bel Canto julisti suomalaisille tai Suomessa pysyvästi asuville säveltäjille sävellyskilpailun. Tarkoituksena oli tuoda uutta eloa ja innostusta korkealaatuisen kuoromusiikin luomiseen. Samalla haluttiin myös kartuttaa repertoaaria.

Jokaisen osallistujan piti jättää kaksi sävellystä – yksi hengelliseen ruotsinkieliseen tekstiin ja yksi maalliseen ruotsinkieliseen tekstiin – kumpikin kestoltaan 3 – 5 minuuttia.

Bel Canto vastaanotti 22 kilpailuehdotusta eli 44 sävellystä. Kilpailu vietiin läpi nimimerkkien suojassa, anonyymisti.

Kilpailuraadin puheenjohtajana toimi Kamarikuoro Bel Canton taiteellinen johtaja Dan Lönnqvist. Juryn jäseniä olivat kuoronjohtaja ja pedagogi Malin Storbjörk ja Suomen Säveltäjät ry:n ( Finlands Tonsättare rf.) jäsen, freelancer-säveltäjä Jyrki Linjama.

Ensimmäinen palkinto, Mikko Sidoroff, sävellyksistä

 • Nu firar himmelens makter (teksti Suuren paaston ajan ortodoksisesta liturgiasta)
 • Nordisk vår (teksti Edith Södergran)

Toinen palkinto, André Aho, sävellyksistä

 • Kom till mitt arma hjärta (teksti J.L. Runeberg)
 • Norden (teksti J.L. Runeberg)

Kolmas palkinto, Christoffer Pörn, sävellyksistä

 • Herre, förbarma dig
 • Stjärnenatten (teksti Edith Södergran)

Konsertissa esitetään myös seuraavien säveltäjien musiikkia

 • Ralph Manuel
 • Piret Rips-Laul
 • Robert Pearsall
 • Nikolaj Kedrov
 • Ēriks Ešenvalds
 • Eric Whitacre
Kammarkören Bel Canto riktar ett stort tack till följande understödjare av kompositionstävlingen
NY KÖRMUSIK: Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Svensk-Österbottniska samfundet, KulturÖsterbotten, Konstsamfundet, Harry Schaumans stiftelse.
logo

Kompositionstävling ”Ny körmusik” – Resultat

Pressmeddelande / Lehdistötiedote

Kammarkören Bel Cantos kompositionstävling ”Ny körmusik”

Hösten 2017 utlyste Kammarkören Bel Canto, bland finländska tonsättare eller i Finland stadigvarande bosatta tonsättare, en kompositionstävling med avsikt att stimulera och entusiasmera skapandet av ny högklassig körmusik och därmed berika repertoaren.

Varje deltagare skulle inlämna två kompositioner – en med en andlig svenskspråkig text och en med en profan svenskspråkig text – om 3-5 minuter vardera.

Bel Canto mottog 22 tävlingsbidrag dvs 44 kompositioner. Tävlingen genomfördes under pseudonym, dvs anonymt. Läs mer

”Uutta kuoromusiikkia”-kilpailun tulokset

Lehdistötiedote / Pressmeddelande

Tulokset Kamarikuoro Bel Canton järjestämästä ”Uutta kuoromusiikkia”- kilpailusta

Syksyllä 2017 Kamarikuoro Bel Canto julisti suomalaisille tai Suomessa pysyvästi asuville säveltäjille sävellyskilpailun. Tarkoituksena oli tuoda uutta eloa ja innostusta korkealaatuisen kuoromusiikin luomiseen. Samalla haluttiin myös kartuttaa repertoaaria.

Jokaisen osallistujan piti jättää kaksi sävellystä – yksi hengelliseen ruotsinkieliseen tekstiin ja yksi maalliseen ruotsinkieliseen tekstiin – kumpikin kestoltaan 3 – 5 minuuttia.

Bel Canto vastaanotti 22 kilpailuehdotusta eli 44 sävellystä. Kilpailu vietiin läpi  nimimerkkien suojassa, anonyymisti. Läs mer